Chapter # 215 The Netherlands

 

Wij verzoeken u weer vriendelijk om de contributie voor het nieuwe jaar van € 65,- over te maken naar rek.nr. NL 58 ABNA 0431 8400 24 t.n.v. The Netherlands Chapter I.I. 

Wij verzoeken u om het bedrag over te maken vóór begin juni, zodat onze penningmeester het volledige bedrag in een keer tijdig kan overboeken naar Japan. 

Teneinde extra overboekingskosten te voorkomen zijn we helaas genoodzaakt om de leden die hun contributie ná begin juni betalen de extra boekingskosten in rekening te brengen.